Važni brojevi telefona

Ocijeni >

Centar bezbijednosti Bar 122
Hitna pomoć 124
Vatrogasna služba 123
Marina Bar +382(0)30311135
Uprava pomorske sigurnosti +382(0)30313240
Barska plovidba +382(0)30)311300
Carinarnica Bar +382(0)30311413
Luka Bar +382(0)30312000
Lučka kapetanija +382(0)30312733
Primorka Bar +382(0)30312444
Veterinarska stanica +382(0)30341342
Elektrodistribucija +382(0)30312322