Geografski položaj i klima

Ocijeni >

Područje barske opštine se nalazi na jugu Crne Gore, između Jadranskog mora i Skadarskog jezera zahvatajuci površinu od 505km².

Bar se nalazi na saobraćajnom čvorištu morkih i kopnenih puteva. Bar je od Otrantskih vrata udaljen samo 180 km i na taj način ima kraće i neposrednije veze sa Mediteranom i lukama svih kontinenata.

Bar ima tipičnu mediteransku klimu sa blagim zimama i toplim i suvim ljetima. Spada u najsunčanija mjesta Južne Evrope, sa prosječno 270 sunčanih dana u toku godine. Srednja godišnja temperatura iznosi 16 stepeni Celzijusovih. U mjesecu julu prosječna temperatura vazduha iznosi 23,5 stepena Celzijusovih, a u januaru 8,3 stepeni C.

Na području barske opštine živi oko 40000 stanovnika skoncentrihanih uglavnom u naseljima visokog stepena urbanizacije. Pošto su sela saobraćajno veoma pristupačna, radi se o izuzetno kultivisanom Primorsko-Jezerskom području. Ova sredina poznata je po multinacionalnoj i multikonfensionalnoj strukturi stanovništva sa izgrađenim standardima tolerancije u među ljudskim odnosima.
Zanimljivo obilježje karakteristično za stanovništvo ovoga područja je da se mikrolokaliteti međusobno razlikuju što se posebno ispoljava kroz različita folklorna obilježja. Tako, na primjer, barsko područje, ima mnoštvo narodnih nošnji kakvim se teško mogu pohvaliti ostali krajevi Crne Gore. Možda bi se, upravo kroz definiciju ''Sklad ostvaren kroz različitosti '', u najkraćem moglo okarakterisati stanovništvo barske opštine.