Wichtige Telefonnummern

Bewerten >

Centar bezbijednosti Bar 122
Hitna pomoć 124
Vatrogasna služba 123
Marina Bar +382(30)311135
Uprava pomorske sigurnosti +382(30)313240
Barska plovidba +382(30)311300
Carinarnica Bar +382(30)311413
Luka Bar +382(30)312000
Lučka kapetanija +382(30) 312733
Primorka Bar +382(30)312444
Veterinarska stanica +382(30)341342
Elektrodistribucija +382(30)312322